Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä: 1.8.2012

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Travalle Oy (y-tunnus: 0689746-1)

Osoite: Vehnämyllymkatu 39, 33560 Tampere

Sähköposti: verkkokauppa(at)travalle.fi

Puhelinnumero: 050 323 5390

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Osoite: Travalle Oy, Vehnämyllymkatu 39, 33560 Tampere

Sähköposti: verkkokauppa(at)travalle.fi

3. Rekisterin nimi

Travalle.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tuotteiden myynti, markkinointi, asiakaspalvelu ja asiakasrekisterin ylläpitäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään joko asiakassuhteen muodostumisen yhteydessä tai muun rekisteröitymisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Travalle Oy:n ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat Travalle Oy:n hallinnoimalla ja Vaimo Oy:n ylläpitämällä palvelimella.